.

Widerrufsrecht

Pravica do preklica

Pravica do preklica

To pogodbo imate pravico odpovedati v 14 dneh brez navedbe razloga.

Odpovedni rok poteče po 14 dneh od dneva, ko pridobite ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ki ste jo navedli, pridobi fizično posest zadnjega blaga.

Za uveljavljanje pravice do preklica nas morate (Tapni GmbH, Praterstrasse 78, Stiege 3, 24,  1020 Dunaj, Avstrija, info@tapni.co) obvestiti o svoji odločitvi za odpoved te pogodbe z jasno izjavo (npr. poslano pismo po pošti, faksu ali e-pošti). Uporabite lahko priložen model obrazca za odpoved, vendar ni obvezen. Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.

Učinki preklica

Če prekličete to pogodbo, vam bomo povrnili vsa plačila, ki ste jih prejeli, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo, če ste izbrali vrsto dostave, ki ni najcenejša vrsta standardne dostave, ki jo ponujamo). Od povračila izgube vrednosti katerega koli dobavljenega blaga lahko odštejemo, če je izguba posledica vašega nepotrebnega ravnanja. Povračilo bomo opravili brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje–

(a) 14 dni po dnevu, ko od vas prejmemo vse dobavljeno blago, oz

(b) (če prej) 14 dni po dnevu, ko predložite dokazilo, da ste blago vrnili, ali

(c) če ni bilo dobavljenega blaga, 14 dni po dnevu, ko smo obveščeni o vaši odločitvi, da prekličete to pogodbo.

Povračilo bomo izvedli z istim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili za prvo transakcijo, razen če se izrecno dogovorite drugače; v nobenem primeru zaradi povračila ne boste imeli nobenih stroškov.

Povračilo lahko zadržimo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj, kar je prej. Blago nam pošljete nazaj ali nam ga izročite brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva, ko nam sporočite svoj odstop od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred potekom 14-dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga boste morali nositi sami.

Odgovorni ste samo za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.
×